Sutra Lotosu – potencjał stanu Buddy jest dany każdemu

Wpis ten dedykuje mojej Drogiej, Dzielnej Przyjaciółce - Izabeli


POWTARZANY FRAGMENT SUTRY LOTOSU:
Nam Myoho Renge Kyo

ZNACZENIE

Sutra Lotosu jest jednym z najważniejszych tekstów nauk Buddyjskich. Mówi o tym, że każda osoba posiada potencjał na osiągnięcie stanu Buddy - czyli stanu absolutnego szczęścia, uwolnienia od strachu i iluzji, zwanym Oświeceniem. Każdy z nas, bez wyjątków ma ten potencjał.

Kluczowym przesłaniem Sutry Lotosu jest to, że w każdej chwili mamy w sobie zdolność do przezwyciężenia jakiegokolwiek problemu lub trudności, które możemy napotkać w życiu; zdolność do przekształcania każdego cierpienia. Dana jest nam taka moc.

Sutra Lotosu jest przypomnieniem, które kieruje ku aktywnemu zaangażowaniu w codzienne ziemskie życie i wszystkie jego wyzwania jakie niesie za sobą. Zachęca by przemieniać cierpienia i przezwyciężać przeciwności losu, by tworzyć szczęście. Jest przyrzeczeniem, aby nigdy nie ulegać trudnościom i się nie poddawać.

KWIAT LOTOSU

Jedno ze słów tej mantry RENGE - oznacza właśnie kwiat lotosu, który jest metaforą. Lotos jest piękny i pachnący, choć jego korzenie osadzone są w błocie. Z błota poprzez zamuloną wodę dąży do góry, ku światłu słońca. Jest nieskażony błotnistą wodą, w której rośnie. Podobnie piękno i wartość naszego człowieczeństwa rodzi się wśród cierpień codziennej ziemskiej rzeczywistości.

JĘZYK

W sanskrycie - języku, w którym została napisana po raz pierwszy, tytuł sutry to Saddharma Pundarika Sutra. Kilka tłumaczeń zostało wykonanych z sanskryckiej wersji tej sutry, w tym chińskie zatytułowane Miao fa lian hua jing oraz japońskie brzmiące Myoho renge kyoMOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Jak działa mantra i czym jest?


 

Sutra Lotosu w wykonaniu Tiny Turner w ramach projektu BEYOND


Grafika użyta w poście jest autorstwa chińskiego malarza Lou Dahua


caret-down caret-up caret-left caret-right

Autorką artykułu jest Anja - Stworzycielka Sūtry, doświadczona nauczycielka, która ostatnie 12 lat poświęciła na zgłębianie wiedzy i praktykę Jogi. Od 8miu lat prowadzi i organizuje zajęcia, warsztaty, odosobnienia. Jogę traktuje jako styl życia i system który poszerza świadomość (a nie jako ćwiczenia fizyczne). Obecnie praktykuje w Tradycji Bihar School of Yoga (którą uważa za Objawienie). Studiowała antropologię kultury na UJ w Krakowie.

Dodaj komentarz

Wspieraj Sūtrę w czasie pandemii - przekaż datek | Om TAK
Hello. Add your message here.